E-Max CAD

E-Max är utvecklad för metallfria estetiska ersättningar. IPS E-Max håller en hög styrka samt en hög estetik. IPS E-Max CAD förenar den moderna CAD tekniken med högpresterande material. Den litiumsilikatbaserade glaskeramen är framtagen i en process som är unik för dentalindustrin. De block som används för att fräsa fram konstruktionerna i är ej färdigsintrade och därför något större än det färdiga resultatet.

Efter fräsning slut sintras konstruktionen och får sin exakta storlek. Det är då man uppnår den höga brottstyrkan. En styrka på 360 MPa. Beslutet att använda IPS E-Max är för att kunna utnyttja fördelarna med ett komplett All-Ceramic system. Man kan även göra fasader i IPS E-Max. För att framställa singelled och mindre broar anteriort och posteriort används litiumdisilikat. För större restaurationer där man har större påfrestning används zirkoniumoxid. Oavsett vilket material du väljer att använda blir resultatet narturtroget och estetiskt för patienten.