Helkeramiska konstruktioner

Vi var tidigt ute och insåg för flera år sedan att framtidens material är helkeramik. Idag har vi investerat i tredje generationens skannrar och även fräsmaskiner för att hålla oss uppdaterade. Trenden är solklar och går mot att använda mer och mer metallfria konstruktioner. Många patienter har fått upp ögonen för zirkoniumkeramik, E-max, Empress och efterfrågar det själva som terapilösning.

Datorstödd tillverkning av tänder i zirkoniumkeramik är det absolut främsta inom tandtekniken. Genom att läsa av hela käkmodellen får vi en digital modell i datormiljö. Med CAD/CAM-te

kniken konstrueras enheterna som kronor, broar, implantat och individuellt anpassade distanser. Vi fräser bryggor upp till 16 delar.