Denna helkeramiska ersättning i pressglas är en klassiker och har varit för många år det främsta metallfria alternativ som terapilösning.

Den har den nödvändiga styrkan och hållbarheten, och ser dessutom naturlig ut, är estetisk och funktionell.

Fasader, kronor och inlägg i presskeram –

IPS Empress

Ibland behövs en helkeramisk ersättning som är starkare än porslin för att få bästa möjliga estetiska resultat. Då är ersättningar i presskeram idealiska. De kan användas till fasader, hela kronor och inlägg.

När keramer saknar utrymme eller ligger under 2,0 mm i tjocklek ger presskeram ett bra resultat. Det är också möjligt att placera fasader bredvid kronor i samma material för att få ett estetiskt resultat. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är en bra idé att placera olika porslinsmaterial intill varandra eftersom de optiska egenskaperna skiljer sig åt. När en helkeramisk krona placeras bredvid en fasad fungerar presskeram extremt bra.