METALLKERAMISKA KONSTRUKTIONER

MÅNGA TANDLÄKARE FÖREDRAR FORTFARANDE DEN TRADITIONELLA TEKNIKEN MED METALLBUNDET PORSLIN.

Trots att trenden går mot mer och mer metallfria konstruktioner så är fortfarande Metallkeramiken en populär och väl vald terapi. Det finns fall med långa spann eller patienter med viss mobilitet på tänderna och då är metallkeramik den bästa beprövade terapin under många år. Även valet av preppteknik kan vara en avgörande faktor.

Vi har en gedigen erfarenhet när det kommer till den här typen av konstruktioner med biokompatibla icke ädla metaller. Även här har vi satsat på att CAD/CAM-framställa, fräsa eller lasersintra (SLS) alla våra metallkonstruktioner.
Detta gör att vi kan garantera en absolut materialtrygghet med modern CAD/CAM teknik och erbjuda en traditionell terapilösning i en modern tappning.

Metallen vi använder till den selektiva lasersintringen (SLS) är BEGO – Mediloy S-Co

Önskas en konstruktion i högädel metall så kan vi givetvis erbjuda även detta.

 

Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information.