METALLKERAMISKA KONSTRUKTIONER

Många tandläkare föredrar att fortfarande använda den traditionella tekniken med metallbundet porslin.

Tumba Dental var bland de första tandtekniska labben i Sverige med att försöka erbjuda konstruktioner i CoCr så som Wirobond C eller Triloy. Vi har en gedigen erfarenhet när det kommer till den här typen av konstruktioner med biokompatibla icke ädla metaller. Idag har vi satsat på att CAD/CAM-framställa, fräsa eller lasersintra alla våra konstruktioner.

Detta gör att vi kan garantera en absolut materialtrygghet där vi erbjuder dig den senaste tekniken; en traditionell terapilösning i en modern tappning.

Materialen vi använder är CoCr och Titan.

Skulle du vilja ha en konstruktion i högädel så kan vi givetvis fortfarande erbjuda dig även det.