LÅNA SKANNER - KOSTNADSFRITT

Efter att ha pratat med många tandläkarkliniker så har vi märkt ett stort behov av en enkel och hållbar lösning för att digitalisera avtryckstagningen.

Vi presenterar ett enkelt och kostnadsfritt alternativ. Vi lånar ut Trios skanners till kliniker där installation, träning och premiumsupport ingår.

Tandläkare erbjuds många varierande lösningar när de ska installera en skanner till sin klinik. En vanlig väg är att finansiera en egen intraoral skanner vilket ibland kan vara ett svårt val med tanke på att det finns många fabrikat och typer av maskiner som erbjuds på marknaden. En annan vanlig förekommande lösning är att en skanner som finansieras av en leverantör, ibland med snåriga och ofördelaktiga avtal placeras i kliniken. Affärsmodellen fördyrar tandteknik och avtalen låser in klinikerna i flera år framåt. I slutändan är det kliniken som finansierar skannern genom fördyrad kostnad på tandteknik. 

Det är mot den bakgrunden som vi har tagit fram ett enkelt och kostnadsfritt alternativ. Tandläkarkliniker som är produktiva på tandtekniska arbeten slipper snåriga avtal och dolda kostnader. 

– Efter att ha pratat med många tandläkarkliniker har vi märkt att det finns ett stort behov av en enkel, bra och hållbar lösning för att digitalisera klinikerna, berättar Michael Kalpakidis, CEO på Tumba Dental AB.

Hur går det då till? Jo, tandläkarkliniken tar kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion. Tillsammans kommer vi fram till en affärsmodell anpassad efter klinikens specifika behov och förutsättningar. 

– Tandtekniska priserna är inte det som ska finansiera skannern utan det är labbets kostnadsbesparing i effektiviseringen som ska stå för det, säger Michael Kalpakidis. 

Vi erbjuder också prisvärda alternativa lösningar till den kostnadsfria skannern om tandläkaren idag inte har tillräckligt många tandtekniska arbeten som motiverar skannern. 

Tveka inte att kontakta oss,  vi har många lösningar som kan passa just er klinik!

Michael Kalpakidis, CEO på Tumba Dental