FRÅGOR & SVAR

Vi tillämpar 14 dagar netto på månadsvis samlingsfaktura om inget annat avtalats.

Garantivillkor​ för produkter Tumba Dental  tillverkat enligt gällande anvisning från respektive behandlare. 5 års Garantin gäller för omgörning av Monolithiska Zirkonia, 3 år för övrig fast protetik och implantatprotetik. 1 år för avtagbar protetik.

Garanti omfattar ej temporära, långtidstemporära, lagningar, semipermanenta eller bettskenor.

Förutsättning för omgörning av det protetiska arbetet är att omgörningen är orsakad av bristande egenskaper i materialet.

Konstaterar tandläkaren inom ovan nämnd garantitid  från fakturadatum att arbetet behöver göras om, gör Tumba Dental om samma arbeten utan kostnad under förutsättning att:

Sannolika skäl för omgörningen beror på materialet. Omgörningen påbörjas inom 6 månader efter beslut i ersättningsfrågan om inte synnerliga skäl föreligger.Garantin omfattar högst omgörning av den ursprungliga behandlingsterapin. Garanti omgörningen får ej påbörjas innan omgörningen godkänts av Tumba Dental.

Vad Garantin inte gäller för:

Omgörningsbehovet inte är hänförligt till arbetet
Preparationen och cementeringen inte är utförd enligt instruktionerna från tillverkare för respektive material.

Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
Protetiken utsatts för yttre våld
Patienten är bruxare
Ändring av terapin pga rotfyllning, ändrat materialval, felbeställning
Påpekande från labb på bristfälligt underlag där behandlaren valt att fortsätta

Garantin ersätter ej heller kostnader för tandläkarens arbete såväl som mervård som ingått i det ursprungliga arbetet. Garanti gäller bara hos Tumba Dental som ej ersätter tillverkning hos annat labb.

Garantin gäller ej heller om inte följesedel eller faktura kan uppvisas eller följesedel-, fakturanummer inte är registrerad i journalen.

Tumba Dental arbetar endast med högkvalitativa Premiummaterial som är CE märkta och NIOM testade. På så sätt kan vi garantera spårbarhet och trygghet. Saknar ni något kontakta oss så hjälper vi er.


Utförlig lista på våra material med Datasäkerhetsblad klicka här.

De legeringar vi använder oss av i vår produktion är CE märkta, NIOM godkända och Biokompatibla.
Vi använder oss av olika Zirkoniumdioxid material beroende på arbetets krav på styrka, estetik, translucens. Våra monolithiska arbeten är tillverkade i så kallade multilayer material där Zirkoniat är skiktat redan från materialet för en mer estetisk och hållbar terapi. Alla material är CE märkta med ursprung från Tyskland,  Ivoclar Emax ZirCad och Japan, Kururay Noritake Katana. Vi har valt att inte arbeta med  Zirkonia från Kina av kvalitativa skäl. För olika indikationer och egenskaper se gärna vår hemsida eller ring.

Tumba Dental har en aktiv roll i att produktutveckla och utveckla portföljen hos några av de största tillverkarna i världen. Som exempel kan nämnas vårt täta samarbete som referenslabb för Straumanns officiella fräscenter Createch och Kururay Noritake Katanas produktsortiment.

Vi är väldigt aktiva i dentala materials forskning och tar del av olika studier i fältet. Vi besöker regelbundet mässor för att underrätta oss om nya tekniker och material som kommer, vi provar och utvärderar material INNAN vi erbjuder dessa till våra kunder och patienter.

Våra tandtekniska arbeten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt kraven i bilaga 1 och 8 i Läkemedlets föreskrifter (LVFS 2003:11)

Vi använder endast originalkomponenter till alla implantatkonstruktioner. Allt vi tillverkar är frästa konstruktioner och ingenting gjuts. Vi använder oss av fräscentra som Nobel Procera, Straumann Createch,  Dentsply Sirona/Atlantis. Titanbasar som används för respektive implantatsystem är alltid original med orginalförpackning.